693 176 664 info@palety.info

PALETY EURO

Palety Euro

Do niedawna potoczne określenie paleta euro, europaleta, paleta epal, paleta euro epal, oznaczało po prostu typową certyfikowaną paletę EUR, wyprodukowaną zgodnie z normami i na licencji EPAL. Obecnie po wprowadzeniu nowych typów palet EUR, jest to bardziej skomplikowane.

Dotychczasowa paleta EUR (paleta euro) zmieniła nazwę na EUR1, równocześnie wprowadzono nowe typy palet EUR – EUR2, EUR3 i EUR6, różniące się od typowej palety EUR (palety euro) wymiarami.

Paleta EUR1 (albo po prostu EUR) – dłuższy bok 1200 mm, krótszy bok 800 mm, deski blatu ułożone wzdłużnie, od dołu mamy trzy płozy wzdłuż palety,
Paleta EUR 2 (EUR2) – dłuższy bok 1200 mm, krótszy bok 1000 mm, deski blatu ułożone są poprzecznie, od dołu mamy trzy płozy wzdłuż palety oraz 2 na krótkich bokach,
Paleta EUR 3 (EUR3) – dłuższy bok 1200 mm, krótszy bok 1000 mm, deski blatu ułożone są wzdłużnie, od dołu mamy trzy płozy wzdłuż palety,
Paleta EUR 6 (EUR6) – dłuższy bok 800 mm, krótszy bok 600 mm, deski blatu oraz trzy płozy ułożone są poprzecznie.

Główne parametry typowej palety EUR to:
wymiary 1200mm x 1000mm x 144mm oraz nośność do 1000kg (1t.)

Palety EUR (palety euro) to produkt markowy, podlegający ochronie przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej. Standard Palet EUR (palet euro) jest zdefiniowany w Karcie UIC 435.

Cechy charakterystyczne palet EUR (palety euro) są następujące:

  • wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów są ściśle określone;
  • posiadają oznaczenie – znak EUR w owalu na prawym wsporniku;
  • posiadają oznaczenie – znak kolei lub EPAL w owalu na lewym wsporniku;
  • posiadają oznaczenie identyfikujące producenta i datę produkcji, jako znaki alfanumeryczne na środkowym wsporniku wg: NNN-R-MM (Numer licencji producenta palety – Rok – Miesiąc produkcji palety);
  • mają oznaczenie obróbki termicznej ISPM15, co jest to wymagane dla palet wyprodukowanych po 1.01.2010 r.;
  • posiadają klamrę na środkowym wsporniku, co jest bezwzględnie wymagane dla palet nowych, zgodnie z tabelą;
  • posiadają gwóźdź certyfikujący dla palet naprawionych;
  • mają równe ścięcia wszystkich czterech narożników palety na całej jej wysokości.

Wymaga się, by zawartość wilgoci, (Wilgotność) nowych palet EUR (palety euro) nie może przekraczać 22%. Ponadto Palety EUR (palety euro) oznaczone jako EPAL (palety epal) produkowane od 1 stycznia 2010 r. muszą dodatkowo obowiązkowo przejść termiczną obróbkę fitosanitarną ISPM15, której przeprowadzenie potwierdza się znakiem IPPC. Ponadto Od 1 stycznia 2011 r. takie palety obowiązkowo muszą być suszone komorowo.